Kontakty

UNICATO s.r.o.

Kostolná Ves 154

97226 Kostolná Ves

Slovensko/SLOVAKIA

IČO: 46959254

DIČ: 2023679966

IČDPH (VAT): SK2023679966

zapísanej u súdu Trenčín, odd. SRO, vl.č.27552/R

email:   info@unicato.sk

telefón: +421911311795

www.UNICATO.sk

www.allegrini.sk

www.UNICATOshop.cz 

www.UNICATO.at

www.allegrini.cz

www.piroche.sk

www.piroche.cz

 

Bankové spojenie pre EURO (Československá obchodná banka Slovensko)

 - číslo účtu: 4020623166/7500

 - IBAN: SK0675000000004020623166

 - SWIFT (BIC): CEKOSKBX

 

Bankové spojenie pre CZK (Česlovenská obchodní banka Česko): 

 - číslo účtu: 272016209/0300

 - IBAN: CZ4903000000000272016209